Gebedsviering

Gebedsviering

De viering van het gebed is een viering van de gelovige gemeenschap. De viering staat de gelovige als biddend mens ten dienst. Een priester, diaken of kloosterlingen kunnen voorgaan in gebed. Een vorm van de gebedsviering is terug te zien in het getijdengebed. In het getijdengebed bidt men in de kracht van de heilige Geest tot God voor de noden van kerk, gemeenschap en maatschappij.