Marialiederen

Marialiederen

Op deze pagina vind je een overzicht van tientallen liederen, hymnen en gebeden tot Maria, zowel de Nederlandse als Latijnse teksten. Die hebben we zelf verzameld, of je stuurde ze ons toe.

[one_half]

Nederlandse teksten (alfabetisch)

Aan u, koninginne
Aan u, O zuivere Maagd
Als ik een klokje was
Avé, Ster van ‘t Mere (Ave, Stella Maris)
Bruiloft te Kana *
Daar bloeide ene lelie
De veldkapel, een Marialied
Gebenedijd zijt gij
Gekomen is uw lieve Mei
God getrouwe, lieve Vrouwe
God groet u, zuivere bloeme
Hemelsche coninghinne
Ik ben een kind van Maria
Ik groet U, lieve Moeder *
Te Lourdes op de bergen
Maria, Altijddurende Bijstand
Maria de liefste Moeder *
Maria die zoude naar Bethlehem gaan
Maria Immaculata
Maria, mild en machtig
Op Fatima’s vlakte
O Maagd, zo rein en schoon
O Maria, die daar staat
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen
O Reinste der schepselen
Rijck moeder Gods, Marie
Tot ziens, Maria
U rozenkrans bemin ik
Viva Maria (Guido Gezelle)

Volkslied ter ere van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch
Wat spreiden die lichten
Wees gegroet, O Sterre
Wees gegroet, Maria
Wij groeten U, Maria
Wij groeten U, O koningin
Wij groeten U, O koningin *

[/one_half]

[one_half_last]

Latijnse teksten (alfabetisch)

Alma Redemptóris Mater
Ave Maria
Ave Regina Caelorum
Ave Verum
Magnificat
Regina caeli
Salve Regina
Stabat Mater

* ingezonden en geschreven door pastoor Kuipers van de RK Parochie Maria Geboorte, Krimpenerwaard.

[/one_half_last]