Pius X en het integralisme: een vergeten hoofdstuk

Aanhangers van mgr. Lefebvre hebben zich verenigd in een ‘Priesterbroederschap’ die de naam draagt van paus Pius X. Bij die naam denk ik aan liturgische hervormingen, maar ook aan zijn encycliek ‘Pascendi’ uit 1907 waarin hij het modernisme veroordeelde. Wat ik daarvan moet denken weet ik niet. Ik begrijp dat het modernisme stelt dat geloofswaarheden […]

Brief uit de missie 10 – Het doden en dopen van kleine kindjes

handgeschreven brief

In de loop van de negentiende eeuw drongen er allerlei gruwelijke berichten in Europa door. De Chinezen hielden niet van hun kinderen. Een kinderleven zou nauwelijks iets betekenen in het Verre Oosten. Heel wat ouders zouden hun eigen kinderen zelfs gewoon doodmaken of er zich op een andere manier van af maken. Ouders verdrinken hun […]