Brief uit de missie 21: Een missionaris op weg naar de missie

handgeschreven brieven

Antoon Smorenburg werd op 14 januari 1827 in Soest geboren. In die tijd werd Nederland door Rome als een missiegebied beschouwd en behandeld. Bisdommen kwamen er pas in 1853. Soest behoorde tot het aartspriesterschap Utrecht. Smorenburg ging studeren in Warmond bij Leiden. Wijbisschop baron De Wijckersloot wijdde hem in 1851 tot priester. Dat gebeurde in […]