Brief uit de missie 37: Kateri, een heilige in wording

handgeschreven brief

Meteen al vanaf de stichting van hun ‘sociëteit’ (1534) waren de Jezuieten actief in de missie. Na enige tijd vond je ze op heel veel plekken in de wereld. Vanuit verre streken schreven ze naar het thuisfront. Een selectie van de brieven, rapporten en andere verhalen verscheen al eeuwen geleden in druk onder de titel […]