Brief uit de missie 55: Broeder Berens op missie onder de eskimo’s

handgeschreven brief

“Stormachtig applaus daverde door de anders zo stille eetzaal. Z’n kleine, sympathieke figuur stond er als een blijde lichtstraal op die sombere regenachtige januari-dag. Breed lachend zwaaide hij met zijn handen door de lucht om het daverend gejuich te doen ophouden. Het nam nog toe. Geen wonder, we wisten maar al te goed dat we […]