Goudse parochie over Pausenquête: ‘Kerkelijke leer als compas’

In de parochie Sint Jan de Doper in Gouda is de pausenquête aangegrepen om met pastoor, bestuursleden en pastoraatsgroep de vragen in een gesprek te beantwoorden.  De vragen zijn gebruikt als input voor een nadere overweging over thema’s als kerkelijke leer, gezinspastoraat en de waarde van het huwelijk en het ontvangen van leven. De parochiebijdrage […]