‘Kerk, ga eens naar buiten!’

‘Paus Franciscus heeft de geestkracht teruggeven aan de katholieke kerk. Zijn voorbeelden in woord en daad duiden op zijn open houding naar de wereld buiten de kerk. Parochiebesturen, kerkelijk opbouwwerkers en eigenlijk alle gelovigen kunnen hier veel van leren. We moeten niet eerst de wereld bekeren, maar als eerste steeds weer onszelf.’ Zo opende Henk van […]

Pastorale brief bisschoppen over pausbezoek online

De Nederlandse bisschoppen schrijven vandaag in een pastorale brief aan alle rooms-katholieken in Nederland weten dat het pausbezoek definitief niet doorgaat. In de brief laten de bisschoppen weten het ‘hartverwarmend’ te vinden dat velen geïnspireerd zijn door paus Franciscus als volgeling van Christus. De brief is gericht aan ‘alle rooms-katholieken in Nederland’. Hieronder de integrale […]

Reacties op Belgische euthanasiewet

De Belgische bisschoppen zijn ‘diep ontgoocheld’ over de uitbreiding van de euthanasiewet. Op 13 februari keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wet goed die euthanasie op kinderen jonger dan twaalf jaar mogelijk maakt. De bisschoppen vrezen dat dit de deur openzet voor een verdere uitbreiding van de mogelijkheid voor euthanasie. Ook van andere kanten kwam […]