Europa is niet bedreiging maar hoofdstut van onze (christelijke) identiteit

Ooit was de Europese gedachte een drijvende kracht die veel geesten beroerde. De vrede in het westelijk deel van ons continent is erdoor verzekerd. De slagbomen en de controles  aan onze landsgrenzen zijn erdoor verdwenen. De economie kon erdoor groeien. Misschien vinden al die verworvenheden zo vanzelfsprekend dat we vergeten zijn dat ze het resultaat […]

Dalai Lama bepleit harmonie en religieus onderwijs

Afgelopen zaterdag ontvingen onder meer mgr. Woorts en de Haagse pastoor Ad van der Helm de Dalai Lama. Tijdens het gesprek in de Haagse Jacobuskerk benadrukte de Dalai Lama het belang van religieus onderwijs en onderlinge harmonie. Op de eerste plaats benadrukte de Dalai Lama het belang van religieuze educatie opdat de mensen sterker worden […]

Synode over huwelijk en gezin moet perspectief bieden

Niet veroordelen, maar perspectief bieden. Dat moet de buitengewone synode over huwelijk en gezin doen, die in oktober van dit jaar in Rome wordt gehouden. Dat zei bisschop Patrick Hoogmartens, referent voor gezinspastoraal van de Belgische bisschoppenconferentie. De bisschop sprak tijdens een studiedag rond de enquêtes die begin dit jaar in België werden gehouden rond […]