John L. Allen: paus Franciscus briljant tacticus

Sinds 2000 zijn 750 nummers verschenen van het weekblad Tertio. In het jubileumnummer van deze week een interview met de Amerikaanse journalist John L. Allen, die kort geleden een lezing gaf in Hilversum over paus Franciscus. Katholiek.nl berichtte hierover. In het uitgebreide interview gaat Allen natuurlijk in op paus Franciscus: ‘Achter minzame glimlach van Franciscus […]