Evangelisatie zonder lesjes en concepten

Tijdens zijn bezoek aan Korea benadrukte paus Franciscus dat de verkondiging van het christendom in Azië niet samenhangt met westers imperialisme. Hij moedigde juist de dialoog aan met andere culturen, net zoals de jezuïeten die in de zestiende eeuw naar China gingen en daar de taal en de cultuur leerden om een dialoog met de […]