Meer roepingen bij kloosterordes

Er komen meer kloosterlingen, zo blijkt uit een rondgang van dagblad Trouw. Bij de dominicanen bereiden voor het eerst in twintig jaar drie kandidaten zich voor op een leven als religieus, evenals bij de franciscanen. De orde der norbertijnen meldt drie kandidaten, de jezu├»eten en de trappisten twee. De dominicanen tellen dit jaar ook zeven […]