15 kwalen waar het Vaticaan aan lijdt volgens paus Franciscus

Paus Franciscus sprak over 15 kwalen van de Vaticaanse curie tijdens zijn jaarlijkse kerstgroeten aan de kardinalen, bisschoppen en priesters die de centrale administratie van katholieke kerk leiden. Dit is de lijst. 1) Het gevoel onsterfelijk, immuun en onmisbaar te zijn. “Een Curie die zich niet laat bekritiseren, die zich niet laat bijsturen en die […]

Curie krijgt ervan langs in pauselijke kersttoespraak

Paus Franciscus riep zijn medewerkers vandaag op om hun geweten te onderzoeken en hun zonden te bekennen. Hij deed dat in zijn jaarlijkse kersttoespraak tot de Romeinse Curie. In deze toespraak benoemde hij vijftien zonden, waaronder roddel en het streven naar macht en geld. In de 21 maanden dat hij paus is, heeft Franciscus een […]

Christenen in de minderheid

Uit allerlei onderzoek blijkt steeds opnieuw dat belijdende christenen in Nederland een minderheid vormen. Zeker de politieke en culturele elite heeft primair een seculiere en areligieuze of zelfs antireligieuze levenshouding. Een en ander dwingt christenen alert te blijven als het gaat om de vrijheid van godsdienst als een van de belangrijke grondrechten van onze grondwet. […]