De Korte en Punt reageren afzonderlijk op Parijs

Naast het algemene communique van de bisschoppenconferentie reageren de bisschoppen Punt (Haarlem) en De Korte (Groningen) separaat op de terreurdaad in Parijs. Het algemene communique waarin de bisschoppenconferentie hun schok en verbijstering uitspreken staat op de websites van de Kerkprovincie en de bisdommen Den Bosch, Utrecht, Rotterdam en Breda. Daarnaast spreken ook Punt en De […]

Nederlandse bisschoppen ‘verbijsterd’

De Nederlandse Bisschoppenconferentie is geschokt en verbijsterd door de berichten over de gewelddadige aanslag op de redactie van een tijdschrift in Parijs, waarbij twaalf doden zijn gevallen. De bisschoppen keuren het gebruik van elke vorm van geweld om de eigen mening of geloofsovertuiging op te dringen ten zeerste af. Eveneens keuren zij elke vorm van […]

Terrorisme tegen diversiteit

“De ideologieën van de politieke islam zijn uitgelopen op een verschrikkelijke tragedie”, schrijft Emilio Platti, theoloog-islamoloog deze week in Tertio. Daarmee doelde hij niet op de aanslag op het blad Charlie-Hebdo, want die vond plaats op het moment dat het artikel werd gepubliceerd. Maar de moorden die afgelopen woensdag in Parijs werden gepleegd, maken deel […]

Nederland staat stil bij aanslag Parijs

In vele Nederlandse steden wordt vanavond stilgestaan bij de terreuraanslag. Zo wordt om 18.00 uur een extra Vredesplein gehouden worden voor de Sint-Jacobuskerk in Den Haag. De Facebookpagina Vredesplein van de Haagse Gemeenschap van Kerken wil in gebed en meditatie bij de slachtoffers van de aanslag in Parijs zijn. Op hetzelfde moment wordt in Parijs […]