De diaken: de rol van een ‘nieuw’ ambt

Vijftig jaar geleden herstelde het Tweede Vaticaans Concilie het ambt van permanent diaken. Sindsdien is deze wijding niet uitsluitend een stap op weg naar het priesterschap. Maar wat is de rol van de diaken? Niet alleen maar een diakonale en ook is hij geen gehuwde onderpastoor. Tertio sprak met drie diakens en een echtgenote van […]