Nieuw professorenmanifest én petitie tegen beleid Eijk

Maar liefst 93 emeriti priesters, pastoraal werkers, diakens en dekens uit het aartsbisdom Utrecht keren zich tegen het beleid van aartsbisschop Eijk. De petitie komt een dag nadat een tweede ‘professorenmanifest’ werd gepubliceerd met de roep om een ander beleid. In een petitie die het dagblad Trouw vandaag publiceerde, zeggen de 93 pastorale krachten zich […]

De blinde vlekken van Karen Armstrong

Schrijfster en ex-zuster Karen Armstrong was in Nederland om haar nieuwste boek te promoten. Aan haar visie op de relatie tussen godsdienst en geweld schort wel het een en ander, vindt Fred van Iersel. In de zoektocht naar een vreedzame en nuttige rol van religie in de Europese cultuur gaan veel Nederlanders de weg van […]

Vragenlijst gezinssynode oktober 2015 uitgezet in parochies

Van 4 tot en met 25 oktober 2015 wordt in Rome een Gewone Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. De Nederlandse bisschoppenconferentie verstuurt de vragenlijst vanuit Rome via de bisdommen aan de pastorale teams met het verzoek de vragen te beantwoorden. […]

Informatieboekje over katholiek liefdadigheidswerk verschenen

Erik Sengers van de afdeling Caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft nieuw een werkboekje geschreven voor caritas-bestuurders. Het boekje is te downloaden via de bisdomwebsite als PDF-bestand en breder te gebruiken dan alleen de Haarlemse diocese. Hulpbisschop Jan Hendriks verwoordt het mooi in het voorwoord: “De weg van de Caritas is de weg van God, […]