Vlaamse directeur centrum kinderbescherming pauselijke universiteit

In februari 2012 organiseerde de Pauselijke Gregoriana Universiteit op verzoek van het Vaticaan een symposium over de aanpak van seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk. Concreet resultaat van dit symposium is de oprichting van het centrum voor kinderbescherming van diezelfde universiteit. De Vlaamse Karlijn Demasure werd directeur van dit centrum. Tertio sprak met haar over […]