De Verrijzenis als onvoorstelbaar vreemd verhaal

Op Eerste Paasdag brengt de Vlaamse televisie een interview met Tom Wright, gewezen anglicaans bisschop van Durham. Hij schreef onder meer populair-wetenschappelijke boeken over het Nieuwe Testament, die in het Nederlands verschenen onder de titel MatteĆ¼s, Marcus… voor iedereen. Recent verscheen zijn onderzoek naar Paulus: Paul and the Faithfulness of God. Tertio sprak met hem, […]

Kruiswegmeditatie Franciscus over vervolgde christenen

Vanavond volgen vele miljoenen Italianen via de televisie paus Franciscus op zijn kruisweg om het Colosseum in Rome. Hij zal dan onder meer stilstaan bij christenen die vandaag de dag worden opgepakt, gemarteld en zelfs gedood. Katholiek.nl geeft een aantal fragmenten van de meditaties die hij op zijn passietocht zal uitspreken. Om 21 uur loopt […]