Leve de mythe

Eind april verscheen in Tertio een interview met de jezuïet Roger Lenaers. Hij wil het christendom ‘ontmythologiseren’. De ideeën van Lenaers wortelen in de kerkvernieuwing van de jaren zestig waarbij veel franje van het geloof werd weggehaald. Lenaers wil het mes nog dieper zetten in het geloof en alles wat niet verstandelijk kan worden beredeneerd […]