dag: 21 mei 2015

Leve de mythe

Eind april verscheen in Tertio een interview met de jezuïet Roger Lenaers. Hij wil het christendom ‘ontmythologiseren’. De ideeën van Lenaers wortelen in de kerkvernieuwing … >>