God in de oorlog

In het dagblad Trouw leidde de publicatie van een recensie van het boek ‘God in de oorlog’ van Jan Bank tot een heftige discussie over de houding van de protestanten in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is natuurlijk mooi dat zo’n gevoelig onderwerp grondig bediscussieerd wordt, maar het doet geen recht aan het besproken […]