Tertio over onderwijs en huwelijk

Voor veel Nederlanders is het onderwijs in Vlaanderen superieur aan dat in hun eigen land. Tertio biedt hen deze week een ontnuchterend beeld van het hoger en universitair onderwijs in Vlaanderen. Ook dit dreigt ten prooi te vallen aan schaalvergroting en bureaucratisering. En ook aan taalvaardigheid ontbreekt het tegenwoordig veel Vlaamse studenten ‘omdat het allemaal […]

Nostra Aetate belangrijk omslagpunt in interreligieuze dialoog

Religie en geweld vormen een explosief mengsel. Voor veel mensen staat ‘religie’ voor geweld, onderdrukking en discriminatie. Ter gelegenheid van 50 jaar Nostra Aetate houdt de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom een studiedag over de dialoog tussen de wereldreligies. Populistische politici en beleidsmakers spelen graag in op de angst voor jihadistische terroristische aanslagen. Tegelijkertijd […]