Bisschop De Korte bepleit ‘cultuur van barmhartigheid’

(c) Marloes Bosch / bisdom Groningen-Leeuwarden

In zijn gisteren gepubliceerde pastorale brief bepleit de Groningse bisschop De Korte een ‘cultuur van barmhartigheid’. De brief kwam uit bij gelegenheid van het aankomende Jaar van Barmhartigheid. “Gods barmhartigheid vraagt om een menselijk antwoord, om een cultuur van barmhartigheid,” schrijft De Korte. “Wij kunnen daarbij minstens drie dimensies onderscheiden: persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk. In […]

God is onuitputtelijke liefde

In het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, dat op 8 december start, heeft bisschop Gerard de Korte een pastorale brief geschreven. Daarin roept de bisschop hen op om een bijdrage te leveren aan een ‘cultuur van barmhartigheid’. Hieronder de volledige tekst van de brief. Op 8 december, een Mariafeest en tevens de […]

Danneels blijft een mysterieuze sfinx

“De islam is in feite een religie waarin alles monolithisch is: men spreekt Arabisch, de religie is dezelfde, de levensgewoontes, de huwelijken… In de kern is het alles of niets.” Aan het woord is kardinaal Godfried Danneels. Hij zag wel kansen voor de islam, mits die religie de scheiding tussen kerk en staat ging erkennen. […]