Van schiere monniken en grijze vrouwen

Het huidige Nederland telde in de Middeleeuwen 34 cisterciënzer kloosters — zowel mannen- als vrouwenkloosters. Het eerste was Klaarkamp in Friesland: gesticht in 1165, zestig jaar na de stichting van Citeaux, het ‘moederklooster’ van de cisterciënzers. Tijdens de Reformatie werden ze onteigend en grotendeels gesloopt. Alleen de kerken van Loosduinen bij Den Haag en Kloosterzande […]