Liturgische misstanden vragen om ieders verantwoordelijkheid

Met het ontslag van straatpastor Bernadette van Dijk is een nieuw dossier toegevoegd aan het optreden van bisschoppen tegen liturgische fouten. We hadden al het ontslag van Tejo van der Meulen en Harry Huisinveld en de berisping van pastoor Gerard Griffioen. Wat is dat toch? De redenen zijn uitgebreid besproken: van intercommunie, ongeautoriseerd meebidden van […]

Erasmus, devoot en humaan

Nu het jaar 2016 begonnen is, en daarmee het Erasmusjaar 2016, wil ik graag aandacht vragen voor een kant van Erasmus die mijn inziens tot nu toe te weinig aandacht heeft gekregen. Het is de kant van Erasmus als kind van de Moderne Devotie. De verbinding tussen geloof(devotie) en humaniteit. Nu het 500 jaar geleden […]