Mexico en de Heilige Dood

Nog steeds is het overgrote deel van de Mexicanen katholiek, maar net als in Brazili├ź verliest de kerk in Mexico leden aan secularisatie en aan pinksterkerken. Maar hier speelt nog een ander fenomeen: de cultuur van de dood in de vorm van Santa Muerte, de Heilige Dood. Het valt te verwachten dat paus Franciscus zich […]

Verdeelt Europa de katholieken?

Op verzoek van de Poolse bisschoppen is een kritisch artikel over de toestand in hun land verwijderd van de website EuropeInfos. Deze website brengt nieuws over de Europese Unie vanuit een christelijk perspectief en is een initiatief van de bisschoppenconferentie van de EU en het Europees Sociaal Centrum van de jezu├»eten. Vanmorgen stond de Franse […]

Barmhartigheid doen

Wat doe je met het Jaar van de Barmhartigheid? Antwoorden genoeg in het boekje Jaar van de Barmhartigheid. Tien verhalen als opstap. Het is een vertaling van een Franse uitgave, maar het belangrijkste deel van de teksten werd herschreven: tien interviews met mensen die op de een of andere manier barmhartigheid in de praktijk brengen. […]