Franciscanen wekken belangstelling voor Paulus

Paulus-watchers hebben zijn comeback voorspeld en inmiddels is hij in filosofie en Jodendom een factor van betekenis. Maar in de kerk komt Paulus slechts mondjesmaat ter sprake. Hij wordt weliswaar als verplicht nummer voorgelezen, maar van zijn gedachtegoed echter wordt weinig gedeeld. ’s Mans tragiek is dat hij als christelijke autoriteit werd opgevoerd, maar niet […]