Vaticanum II: een beknopte geschiedenis

Het Tweede Vaticaans Concilie was niet de oorzaak van, maar een antwoord op de crisis in de rooms-katholieke Kerk. De auteurs van ‘Het Concilie Vaticanum II’ laten er geen misverstand over bestaan hoe belangrijk zij deze kerkvergadering vinden. Ze zoeken daarbij de nuance en laten zich niet verleiden tot een standpunt voor of tegen het […]