Gerard de Korte nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch

(c) Marloes Bosch / bisdom Groningen-Leeuwarden

Mgr. Gerard de Korte is de nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch. Het bisdom Den Bosch publiceerde abusievelijk het nieuws vanavond al, maar haalde het bericht later van haar website, aldus RK Boulevard. Even voor acht uur vanavond verscheen het bericht, dat ongeveer een half uur online stond. De Korte wordt de opvolger van mgr. Antoon Hurkmans, […]

‘Biecht is als een coachingsgesprek’

foto: Joop Reuvekamp (flickr)

In het jaar van barmhartigheid roepen de Nederlandse bisschoppen op om de biecht te herontdekken. Vicaris Arjen Bultsma (Bolsward) ziet de biecht als een groeisacrament. “Zie het als een coachingsgesprek”, zo zegt hij in het maart-nummer van het Groningse bisdomblad ‘Spreek’. Twee jaar geleden voerde Arjen Bultsma, bisschoppelijk vicaris en pastoor van de Titus Brandsmaparochie […]

Nationale Raad voor Liturgie heeft eigen website

De Nationale Raad voor Liturgie (NRL) heeft een eigen website gelanceerd: www.rkliturgie.nl. De Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie wil daarmee een kanaal openen voor informatie over de liturgie van de rooms-katholieke kerk naast de bestaande uitgaven van liturgische boeken en de jaarlijkse edities van het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie en de reeks Liturgische […]

Miljoen euro voor Catharijneconvent en Centraal Museum

Het Centraal Museum en Museum Catharijneconvent krijgen samen één miljoen euro van de Van Baaren Stichting. De gift wordt in vijf jaar uitbetaald. Het geld wordt gebruikt voor nieuwe exposities. De Van Baaren Stichting zet zich in voor projecten in de stad Utrecht die raakvlakken hebben met het katholicisme. Museum Catharijneconvent zal met de gift […]