Geen rechtvaardigheid zonder fatsoenlijk loon

De Franse economie kwakkelt al jaren door hoge lonen en te veel bescherming van de werknemers tegen ontslag. In Tertio zet een Franse vakbondsleider deze gedachtegang weg als een mythe en hij baseert zich mede op de dertiende-eeuwse filosoof Thomas van Aquino. Joseph Thouvenel is vice-voorzitter van de kleine Franse christelijke vakbond CFTC,. die volgens […]