Paus Franciscus: het derde jaar

Voor de derde maal heeft uitgeverij Adveniat een jaaroverzicht uitgegeven van de woorden en daden van paus Franciscus. Evenals vorig jaar is Christian van der Heijden de auteur. Hij vertaalde de belangrijkste toespraken en uitspraken van de paus, tot en met diens meest typerende tweets. Bovendien beschrijft Van der Heijden de twaalf belangrijkste daden van […]

Bisschoppenbingo begonnen in Groningen

Het Dagblad van het Noorden heeft maar liefst tien kandidaten op het oog als opvolger voor de naar Den Bosch vertrekkende bisschop Gerard de Korte. Journalist Wim Schrijver vraagt zich af of het noordelijk bisdom een ‘De Korte-achtige figuur’ krijgt of de paus ‘voor het evenwicht’ juist een andere herder naar voren schuift. Wim Schrijver […]

Over 7 bisdommen en een vacante zetel

Na de avondwake in Zandberg, ter gedachtenis van een overleden ambtsbroeder, vroeg een gelovige: ‘Weet u al iets over de nieuwe bisschop?’ ‘Ja zeker, weet ik iets over de nieuwe bisschop’, was mijn antwoord, ‘Hij is een ongehuwde man en heeft tenminste de priesterwijding ontvangen. De rest moeten we nog even afwachten.’ Een vacante bisschopszetel […]