Brief uit de missie 89: Het vroege christendom in Soedan

Handgeschreven brieven

Sommige godsdiensten hebben geen, andere hebben wél een expansief karakter. Dat laatste geldt met name voor de islam en het christendom. Godsdiensten kunnen zo stevig met elkaar in botsing komen. In de eerste eeuwen van onze huidige jaartelling trokken de volgers van Jezus Christus als apostelen over de wereld om overal het geloof te verbreiden […]