Paus: bisschop die wegkijkt van misbruik moet gaan

In een motu proprio, een brief de de paus zelf heeft opgesteld, heeft paus Franciscus omschreven in welke gevallen een bisschop van zijn functie wordt ontheven. Zo wordt het mogelijk dat bisschoppen worden ontslagen wanneer zij niet hebben opgetreden tegen ernstige misdrijven, zoals kindermisbruik. Het gaat hier niet om het plegen van strafbare feiten, maar […]

De actualiteit van Rerum Novarum

Vorige maand was het precies 125 jaar geleden dat Paus Leo XIII met Rerum Novarum de beroemdste encycliek ooit publiceerde. Die was een aanklacht tegen de erbarmelijke omstandigheden waaronder veel arbeiders door de snel voortschrijdende industrialisatie moesten werken. De fabrieken waren bepaald niet veilig, de werkdagen waren lang en het loon was ronduit karig. Leo […]

Bisschoppen tegen kweken embryo’s voor onderzoek

Kardinaal Eijk hoopt dat de regering afziet van het voornemen om het kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Dat schrijft hij deze week namens de Nederlandse bisschoppenconferentie in het Katholiek Nieuwsblad. Tot nu toe is het kweken van embryo’s in Nederland alleen toegestaan om een zwangerschap tot stand te brengen. Minister Edith […]