‘Geschiedenis geeft geen antwoord op vraag diaconaat vrouwen’

In mei van dit jaar kondigde paus Franciscus aan dat er een studie zou komen naar vrouwelijke diakens. Inmiddels is er een commissie ingesteld die onderzoekt hoe dat ambt in het verleden functioneerde. Niet nodig, vindt de Belgische kerkhistoricus en priester Roger Gryson. Deze week in Tertio een interview met hem. In 1972 publiceerde Gryson […]