Augustinus, een groot man van 16 eeuwen geleden

We vieren op 28 augustus het hoogfeest van een groot man die ruim 16 eeuwen geleden leefde, maar zijn gedachtengoed en spiritualiteit zijn nog steeds actueel. Verrassende inzichten eeuwen doorgegeven en overgedragen. De schriftlezingen voor deze dag gekozen, willen belangrijke aspecten van de leefregel van Augustinus onderstrepen:┬áPaulus doet dat met zijn brief aan de gemeente […]

Brief uit de missie 104: Doopexamens in de missie van Oeganda

Handgeschreven brieven

In de loop van de negentiende eeuw trokken steeds meer missionarissen naar alle continenten van de aarde. Het voor de gezondheid zo gevaarlijke binnenland van Afrika, met onbekende en dodelijke ziektes, was pas laat aan de beurt. De congregatie van de Witte Paters, in 1868 gesticht door Charles Lavigerie (1825-1892), vestigde zich onder meer in […]