Nieuwe gezichten in redactie Katholiek.nl

Met nieuw elan bouwt de redactie op een stevig fundament aan een mooie toekomst van Katholiek.nl. Marieke Drent, Hans-Peter Bartels, Joost Jansen, Robert Reijns en Willem-Jan Hanegraaf vormen de nieuwe websiteredactie. Oud-redactieleden Frank Bosman en Jan Brouwers blijven aan Katholiek.nl verbonden als auteurs en nemen als adviseurs plaats in de redactieraad.