Ton Baeten wilde religieuze leven ‘bij de tijd’ brengen

Vrijdag 26 januari j.l. is Ton Baeten overleden, zijn lichaam was op. Voor de Abdij van Berne,  de Norbertijner Orde en de rooms-katholieke kerk in Nederland heeft hij een bijzondere plaats ingenomen. Een ‘In memoriam’ over abt Baeten.