14.000 militairen in Lourdes

Driehonderd Nederlandse militairen en elf aalmoezeniers zijn met bussen en motors op bedevaart naar Lourdes getrokken. Voor de zestigste keer komen veertienduizend militairen uit vijftig landen samen rond het thema ‘Vrede op aarde’. De bedevaart werd geopend met een internationale viering in de Pius X-basiliek op vrijdag 18 mei. Voor de Nederlanders begon de dag […]