Herdenking van militairen en burgerpersoneel

Requiemviering Defensie

Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht organiseren jaarlijks op de eerste zaterdag na Allerzielen de Nationale Requiemviering. Hierin worden overleden militairen en burgermedewerkers van Defensie herdacht. De Requiemviering vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 november in de Sint Odulphuskerk in Best. Voorganger in de pontificale hoogmis is […]

De Islam begrijpen

De Islam Begrijpen

Kort na de terroristische aanslagen in november 2015 in Parijs, hield Adrien Candiard, als islamoloog en Dominicaan werkzaam in Ca├»ro, een lezing in de Franse hoofdstad, die hij later uitbreidde tot een informatief boekje dat nu is vertaald. De recente gebeurtenissen gaven aan zijn lezing een nieuwe urgentie. Hoe moeten we reageren op het geweld […]