Oproep bisschop de Korte: dagelijkse openstelling kerkgebouwen

Kaarsjes

In een column op de website van het bisdom Den Bosch doet Mgr. de Korte een oproep aan pastores en besturen tot het zo veel mogelijk dagelijks openstellen van kerkgebouwen in het bisdom ‘opdat mensen een plek hebben voor gebed en meditatie’. De Korte beschrijft in zijn column dat er volgens hem veel cultuurkatholieken zijn […]

Franciscus van Assisi ontmoet de sultan

Franciscus ontmoet de sultan

‘Moge de Heer u vrede geven,’ zo begroette Franciscus de Egyptische sultan in 1219. 800 jaar geleden, in het midden van de 5e kruistocht, doorbraken een christen en een moslim de spiraal van geweld en wreedheid. Deze ontmoeting is het onderwerp van Paul Moses’ intrigerende verhandeling, getiteld ‘Franciscus van Assisi ontmoet de sultan’. De ondertitel, […]