Lucas 12:16–21: een irritant verhaal?

Spaarvarken

Wie beweert Jezus na te volgen kan niet om de weg van de tora heen, en maakt het zich niet gemakkelijk. Het is als het volgen van een bergpad. Moeizaam omhoog, steil dalend; onduidelijk de bewegwijzering; duister en doodlopend, vallend over struikelstenen en de huid openhalend aan netelige doornen. Nee, hoe mooi de tora ook […]