Vier nieuwe katholieke columnisten bij Nederlands Dagblad

Monica Raassen - foto: Dick Vos

Het Nederlands Dagblad heeft een viertal nieuwe rooms-katholieke columnisten aangetrokken. Vanaf vandaag zijn hun bijdragen wekelijks te lezen in de digitale nieuwsbrief ‘Katholiek Inside’. De columnisten zijn abt Gerard Mathijsen van de benedictijnerabdij van Egmond, Zuster Monica Raassen (pastoraal werkster, Kannunikes van het Heilig Graf), Anne-Christine Girardot (tv-maker) en Jan-Willem Wits (communicatie-adviseur en voormalig woordvoerder van het aartsbisdom Utrecht en de Nederlandse bisschoppenconferentie). Elke vrijdag […]

Nieuwe Friese bijbelvertaling op komst

Bijbel

Er komt een nieuwe Friese bijbelvertaling. De begroting is rond, nu naast andere financiers ook de provincie Fryslân een bijdrage levert. De initiatiefnemer, een interkerkelijke commissie, presenteert de plannen op 17 januari in Franeker. De vertaling zal naar verwachting over vier jaar klaar zijn en wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). ‘Het is goed […]

Pelgrimstocht Vastenactie: Klooster Klunen

Pelgrimstocht Vastenactie

Bezinning, goede gesprekken, genieten van een mooie omgeving en geld inzamelen voor het goede doel zijn onlosmakelijk verbonden met de jaarlijkse pelgrimstocht van Vastenactie. In 2020 gaat de tocht voor de tiende maal van start, dit keer in Friesland. Op 2, 3, en 4 april wordt er gewandeld rondom Drachten. Het dagelijkse vertrek- en aankomstpunt […]