Maand van de Bijbel: lectio divina 12 februari

Maaltijd

In het kader van de Maand van de Bijbel verzorgt Joost Jansen o.praem. elke dag een kleine lectio divina. Vandaag: ‘Luister allen naar Mij en wilt verstaan: niets kan de mens bezoedelen wat van buiten af in hem komt. Maar wat uit de mens komt dat bezoedelt de mens.’ Marcus 7,14-15 Mag ik dit wel […]