Brief uit de missie 135: Goed nieuws uit de missie van Oscar Conard

handgeschreven brieven

Veel brieven uit de missie hadden een klagerig karakter. Dat is goed te begrijpen. De jonge priesters verlieten hun vaderland en kwamen vaak terecht in een omgeving die in vergelijking met Europa soms zeer primitief over kwam. Bovendien riep hun aanwezigheid nogal wat weerstand op. Ze probeerden de mensen er immers toe te brengen hun […]

Onderweg naar Pasen: bidden met de Abdij van Berne 24-3

Norbertijn in koorbank

De veertigdagentijd is een periode van bezinning. Samen zijn we onderweg naar Pasen. Katholiek.nl plaatst elke dag een korte meditatie van de Abdij van Berne voor een moment van stilte, gebed en bezinning. Vandaag: Achtendertig jaar lang gebrekkig, Johannes 5,5 Dinsdag vierde week veertigdagentijd Van de kerkvader Augustinus wordt verteld dat hij in een preek […]