Interreligieuze gebedsdag tegen de coronapandemie – dat doet denken aan 1986

Wereldgebedsdag voor de vrede, Assisi 1986

Het in september 2019 opgerichte ‘Hoger comité voor menselijke broederschap’ heeft een oproep doen uitgaan voor een interreligieuze gebedsdag. Het comité gaf aan dat gelovigen ‘niet moeten vergeten om hulp bij God, de Schepper van het heelal, te zoeken, wanneer we een hevige crisis meemaken. Zoals de wereldwijde coronapandemie nu. Dat wil niet zeggen dat […]

Een uitzonderlijke sabbatsreis naar de Filippijnen

Zegening met losse hand

In het bisdom Rotterdam mogen pastores elke vijf jaar 3 maanden sabbatverlof houden, 3 maanden vrij van je werk, maar geen vakantie. Hierbij ‘staat het motief van ‘herademing’ voorop: zich opnieuw opladen, zich uitdrukkelijker hechten aan God als de Bron van leven en liefde…. Groei in spiritualiteit; hoe staat het met mijn gebeds- en geestelijk […]