Yoghurt-jankerds

Kan en glas melk

Jaren geleden maakte ik met studiegenoten een reis door Oeganda. Geen toeristische reis naar dure resorts, maar een journalistieke expeditie waarbij we met extreme armoede en de daaruit voortvloeiende ellende werden geconfronteerd. Je kent de beelden van televisie, maar het is heel anders als je je er ineens middenin bevindt. Toch was de cultuurshock bij […]