Poolse vrouwen toegewijder aan kerk dan mannen

Vrouwen zijn devoter dan mannen, koppen Poolse kranten nu. Priester Wojciech Sadlon, directeur van het Instituut voor Statistiek van de Poolse katholieke kerk, had de leiding over een vergelijkend onderzoek naar de kerkelijke toewijding van mannen en vrouwen. Cijfers zouden de antropologische these stoelen dat ‘vrouwen zich met groter gemak aan het geloofsleven toewijden’.

Enkele voorbeelden. 90 % van de vrouwen en 81 % van de mannen gelooft in de goddelijke aard van Jezus. Meer vrouwen dan mannen in het eeuwig leven (75 % en 61 %). 53 % van de vrouwen maar 38 % van de mannen ervaart Gods nabijheid. Onder de vrouwen kent 80 % alle sacramenten, onder de mannen 65 %. Van de ondervraagden noemt 26 % van de vrouwen en zo’n 13 % van de mannen zich ‘zeer gelovig’. 69 % van de vrouwen en 59 % van de mannen keurt abortus af.

‘Mannen hebben een stimulans nodig om naar de kerk te gaan. Vrouwen nauwelijks’, verklaart Sadlon. ‘Veel meer vrouwen dan mannen participeren aan gebeds- en catechesebijeenkomsten of verrichten vrijwilligerswerk in kerkelijke organisaties. Kortom, vrouwen wijden zich liever aan de kerk toe dan mannen.’ In tegenstelling tot de situatie in de Verenigde Staten ‘neemt de devotie onder Poolse vrouwen niet af met het ritme van Poolse mannen’, stelt de priester-onderzoeker. Zijn aanbeveling: ‘Onze hoop moet groeien dat vrouwen een fundamentele rol blijven vervullen in het overdragen van het geloof, binnen gezinnen en tussen generaties.’

Monika Przybysz, docent aan de katholieke universiteit ‘Stefan Wyszynski’ in Warschau, meent dat Sadlons onderzoeksresultaten een trend bevestigen. ‘Sinds 1998 groeit het aantal deelnemers aan parochiale activiteiten.’ Dat zijn er vandaag de dag bijna drie miljoen, op zo’n 38,5 miljoen inwoners. ‘Dit gegeven ontkracht het stereotype dat steeds meer Polen de kerk zouden verlaten’, zegt ze.

Bron: Instituut voor Statistiek van de Poolse katholieke kerk, Religiositeit en participatie van vrouwen in de Poolse katholieke kerk (2015).