Bisschop Punt: ‘Paus zeer geïnteresseerd Nederland te bezoeken’

0
1798

In een brief aan alle gelovigen van zijn bisdom geeft mgr. Punt aan dat de paus “zeer geïnteresseerd” is om Nederland te bezoeken. “Met de andere bisschoppen is inmiddels afgesproken hiervoor de mogelijkheden te bezien”, aldus de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Een mogelijk pausbezoek kwam ter sprake tijdens de ontmoeting van paus Franciscus met de bisschoppen tijdens het ad liminabezoek van vorige week. Volgens bisschop Punt hebben de bisschoppen aan de paus meegegeven “dat hij door zijn manier van doen ook erg populair is in Nederland. Hij gaf ons aan daar vooral gebruik van te maken,” schrijft Punt.

Al eerder sprak de Haarlemse bisschop met de paus over een mogelijk bezoek aan ons land. De Nederlandse bisschoppen hebben in de ontmoeting met de paus geen concrete uitnodiging gedaan. Dat neemt niet weg dat ze wel “reuzeblij” zouden zijn als de paus naar ons land komt, zo zei kardinaal Eijk tegen omroep RKK. “De paus is meer dan welkom. We hebben nu geen concrete uitnodiging gedaan. Dat is door grotere bisschoppenconferenties wel gedaan. Maar dan kom je natuurlijk in de wachtrij te staan”, aldus Eijk.