Forse anonieme gift voor Catharijneconvent en Joods Historisch

0
1740

Museum Catharijneconvent en het Joods Historisch Museum hebben beiden een particuliere anonieme schenking ontvangen van € 90.000. De anonieme gever wil daarmee een impuls geven voor het behoud van het joods-christelijke erfgoed in Nederland.

De beide musea presenteren cultureel en religieus erfgoed van ons land. De verzameling van het Joods Historisch Museum bestaat uit bijzonder joods cultureel erfgoed. Museum Catharijneconvent beheert de belangrijkste collectie kunst- en cultuurhistorische objecten van het Nederlands christelijk erfgoed. De musea vinden elkaar in gezamenlijke doelstellingen en het belang de kennis op het gebied van religieus erfgoed te borgen. ‘Verdere verdieping van kennis kunnen we alleen realiseren door het werven van extra middelen’, aldus directeur Marieke van Schijndel. ‘We zijn de donateur zeer dankbaar dat hij dit mogelijk maakt. In een tijd waarin de kennis van het religieuze erfgoed afneemt, is dit dringend noodzakelijk.’ Joël Cahen, directeur van het Joods Historisch Museum: ‘samenwerking is ook voor het Joods Historisch Museum van groot belang. Particuliere bijdragen uit een brede kring zijn essentieel voor het voortbestaan van het JHM en het bij het JHM behorende Joods Cultureel Kwartier’.

De musea hebben in hun beleidsplannen voor 2013-2016 de intentie uitgesproken om intensiever te gaan samenwerken. Dit wordt nu extra gestimuleerd door de donatie. De musea werken aan gezamenlijke programmering en structurele samenwerking op het gebied van cultuureducatie. In Museum Catharijneconvent is onlangs de afdeling Erfgoed in kerken en kloosters opgericht. Deze staat beheerders van religieuze voorwerpen bij in de zorg voor het erfgoed dat in kerken en kloosters wordt bewaard en gebruikt. Het Joods Historisch Museum speelt een grote rol in het inventariseren en bewaren van het joodse erfgoed in heel Nederland. De musea zullen de inhoudelijke kennis over en weer inzetten en waken over dit voor Nederland belangrijke erfgoed.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here