Hulpbisschop Hendriks: ‘Geen kerk van perfecte mensen’

0
1365

Gisteren heeft hulpbisschop Jan Hendriks zijn verwachtingen over de bisschoppensynode uitgesproken. Hij deed dat in zijn overweging tijdens de eucharistieviering waar diaken Jo Huijgens afscheid nam van de parochies in Uithoorn en omgeving.

Op zijn persoonlijke blog Arsacal schrijft de hulpbisschop: “Het is niet reëel om te denken of verwachten dat daar het geloof of de leer van de Kerk wordt veranderd, dat nu geen probleem meer zal zijn, wat dat voordien wél was. Volgens Hendriks gaat de synode “over de vraag hoe we de schoonheid en de roeping van huwelijk en gezin in onze tijd als een aantrekkelijke levensroeping kunnen presenteren.”

Ook denkt hij dat besproken wordt hoe we als kerk beter kunnen laten zien dat het “niet gaat om aanwijzen, oordelen en uitsluiten, dat we geen kerk van ‘perfecten’, van ‘oudste zonen’ zijn of willen zijn, maar dat het erom gaat dat we ons hart openen voor de barmhartige liefde van God en erkennen dat we zondige, zwakke mensen zijn, die kracht willen vragen om stappen te kunnen zetten op de weg van de navolging van Jezus.”

Eerder sprak Rob Mutsaerts, hulpbisschop van het bisdom Den Bosch, zijn verwachtingen uit. Hij denkt dat de synode niet gaat over gescheiden hertrouwden.