Zeer plotseling is vrijdag 2 februari 2018 onze directeur, collega en vriend Pieter Kohnen overleden. Pieter was sinds 1 november 2011, met heel zijn hart en ziel, directeur van VKMO.

Het beeld dat mij het meest voor ogen blijft van Pieter is het moment in de Sint Pieter op 14 november 2016. Een jaar daarvoor had hij in het VKMO het idee laten vallen om, ter gelegenheid van het jaar van Barmhartigheid, een pelgrimstocht naar Rome te organiseren. “Wat zou het mooi zijn”, zo zei hij, “als we met een grote groep katholieken uit Nederland dat jaar van Barmhartigheid daar kunnen vieren. Barmhartigheid: dat thema past bij uitstek bij ons als katholieke maatschappelijke organisaties. Waar kunnen we dat beter laten zien dan in het hart van de wereldkerk?”

Menigeen twijfelde over de haalbaarheid van dat idee. Maar net als met zoveel andere ideeën weerhield dat Pieter niet. Hij toog aan de slag in de volste vertuiging dat het kon. Samen met VNB maakte hij een jaar lang mensen en organisaties enthousiast om mee te gaan. Een jaar later hadden we, in een afgeladen Friezenkerk, ons eerste Romeinse Allerheiligenberaad, rond de vraag welke betekenis wij kunnen hebben binnen de vierkante kilometer om ons heen. Hij stuurde ons allemaal op pad en we ontmoetten daklozen, stateloze vluchtelingen en elkaar. Het moment in de Sint Pieter waarop Paus Franciscus de Nederlandse pelgrims toesprak, was voor Pieter onvergetelijk.

Bevlogenheid, enthousiasme en inspirerend

Wat Pieter typeerde was de bevlogenheid, het enthousiasme de inspirerende manier waarop hij ontmoetingen tot stand bracht. Ontmoetingen van betekenis, rond het katholiek sociaal denken én handelen. De bijeenkomsten van het VKMO kregen onder leiding van hem vuur en vaart. Hij nodigde zangers en theatermakers uit om ons op uit te dagen en te inspireren in onze maatschappelijke opdracht. Maar evengoed zorgde hij er op een van de bijeenkomsten voor dat deelnemers bij vertrek in hun jaszak een rozenkrans vonden.

Pieter was een netwerker pur sang. Tijdens zijn jaren als perschef van de bisschoppenconferentie was hij al één geworden met zijn mobiele telefoon en dat werd in de VKMO jaren niet anders. Altijd was hij bezig contacten te onderhouden en te zien hoe hij mensen en organisaties aan VKMO en aan de missie van katholiek denken en handelen kon binden. Hij had zonder uitzondering een goede en persoonlijke band met de bestuurders van alle lid organisaties en was voor het VKMO de verbinding met het Christelijk Sociaal Congres.

Zijn drang tot vernieuwing kwam ook tot uitdrukking in het entameren van nieuwe projecten. Pieter was de grondlegger van onder meer Logia.nu en Tafel- en Actiegenoten, projecten van grote betekenis voor het sociaal denken en handelen in Nederland.  In beide projecten dragen deelnemers vanuit de christelijke traditie bij aan het maatschappelijk gesprek en delen zij met elkaar en anderen die inspiratie.

Overwacht overlijden Pieter Kohnen

Begin 2017 werd Pieter getroffen door een burn-out, die al zijn aandacht en energie vergde. Met grote inzet werkte hij aan zijn terugkeer en verzuchtte vaak dat zijn herstel voor zijn gevoel veel te langzaam ging. Volstrekt onverwacht werd hij op dinsdag 30 januari met spoed opgenomen op de intensive care van het ziekenhuis in Den Bosch, waar bleek dat vitale organen het af lieten weten. Dat proces bleek niet meer te stoppen als gevolg waarvan hij op vrijdag 2 februari op 46-jarige leeftijd overleed. Pieter was de echtgenoot van Anneke en vader van Matthijs, Sophia, Hubert en Willem.

Het VKMO verliest met Pieter een gedreven en inspirerend leider en collega. Nederland verliest in hem een man die met overtuiging de boodschap van het evangelie voelbaar uitdroeg, altijd klaar stond voor anderen en voor honderden mensen een groot verschil heeft gemaakt.

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 9 februari om 10.30 uur in de Sint Janskathedraal in Den Bosch, waar Pieter jarenlang ook een bestuursfunctie vervulde.